Foydalaniladigan uskunalar

O’z ish faoliyatimizda jahonda telekommunikatsion uskunalar ishlab chiqarishda yetakchi bo’lgan ta’minotchilar uskunalaridan foydalanamiz:
CISCO — kompaniyasi Internet tizimlari uchun mo’ljallangan, tizim texnologiyalari sohasida jahonda yetakchi.
HP (Hewlett-Packard) kompaniyasi server uskunalari ishonchliligi bilan alohida ajralib turadi.
Foydalaniladigan uskunalar dunyoning brendi APC uzluksiz elektr ta'minoti manba'laridan ishonchli harakat qilayapti.
Bilib qo'ygan yaxshi
Virtual hosting — bitta web-serverda ko'plab web-saytlar joylashgan hosting turi.