Bilib qo'ygan yaxshi
Virtual hosting — bitta web-serverda ko'plab web-saytlar joylashgan hosting turi.